Home

Obiranje grozdja 2012 movie

Madera County, California Wood County, Ohio Samo obiranje zna biti vasih malo dolgoasno, e posebej e ima vinograd ve kot 1000 trt in pa malo trgaev. Par dodatnih rok se e kako pozna! Pri obiranju ne gre brez zanimivih debat, vsako leto pa slii tudi prigodo, kako je nekdo samo iz jagod pobranih po tleh naredil hektoliter vina Temu je sledilo gnojenje, redenje mladih sadov, vekratno kropljenje, konja trave in nazadnje obiranje sadja. Ker so bila drevesa visoka, so uporabljali tudi do16 evljev visoke lestve.